Renshu Judo
Renshu Jiu-Jitsu
Renshu Fights
BJJ Groningen
  Info voor leden  
 

In deze rubriek treft u informatie aan, die voor de huidige leden van belang zijn.
Voor toekomstige leden geeft het een indruk van wat we allemaal doen, hoe we werken, enz.

Activiteitenrooster

Alle activiteiten…. die in het seizoen plaatsvinden, staan vermeld in het activiteitenrooster.
Voor een overzicht van het activiteitenrooster 2019-2020 – klik hier
Kata-training.
Voor de data van de katatrainingen (seizoen 2019-2020), georganiseerd door de JBN NN en gegeven op de locatie in Haren, klik hier !

Een goed judopak…

renshu-judopak

Met een goed judopak train je lekker. Dit geldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor je judomaatje.
Er zijn vele soorten en maten judopakken en dat is voor ouders vaak lastig om het juiste pak voor hun kind te kiezen.
Met de kennis die wij hebben, kunnen wij het juiste pak leveren. Dak kan gewoon op de les gebeuren.
U kunt het judopak bestellen op de les of via een e-mail naar Peter Riegman.
De prijzen zijn laag en u betaald geen verzendkosten.

De judopakken die wij leveren, komen uit de webshop Judoshop.nl. (www.judoshop.nl)
Judoshop.nl is een onderdeel van judoschool Renshu.
In de webshop treft u veel artikelen op judogebied aan, bijvoorbeeld tassen, kleding, etc..
Renshu leden kunnen op de les of per mail de artikelen bestellen. Afrekenen gebeurt nadien.

Examens

examens-groep

Examens bij Renshu Judo.
Twee keer per jaar vinden de examens (graduaties) plaats. Op een lesdag, meestal in de periode april-mei en november-december, staat alles in het teken van het halen van een hogere band of slip. Dat gaat als volgt.
De data van de (proef)examens worden via de Nieuwsbrief ruim van tevoren bekend gemaakt. Ook staan de data altijd vermeld op de Jaarkalender (te vinden op de website). Op andere dagen het proef- of echte examen afleggen, kan eigenlijk niet. Iedereen moet dus op die dagen op de les zijn ! Wanneer dat niet lukt, moet u op tijd contact opnemen met de trainer.

Eerst vindt op de les een proefexamen plaats. De trainers bekijken dan de judo vaardigheid van de judoka. Sommigen kunnen een hogere slip halen; sommigen halen een “volle” band.

Na het proefexamen krijgt de judoka een examenbriefje mee. Op dit briefje staat de band en/of slip waarin hij/zij examen mag doen. En ook de kosten voor het diploma en de slip of band. Verder staan er allerlei gegevens op, zoals de naam van betrokkene, etc. Dat zijn gegevens die op het diploma’s gedrukt worden en het is altijd belangrijk dat u (en de judoka zelf), controleren of ze juist zijn. Soms wil men juist wel alle voornamen op het diploma gedrukt hebben en soms weer niet. En ook komt het nog wel eens voor dat (voor)namen niet goed gespeld zijn of een geboortedatum niet klopt. Vandaar dat het belangrijk is dat u de gegevens controleert en indien nodig, wijzigingen aanbrengt. De inleverdatum staat altijd op het examenbriefje ! Voor het op tijd drukken van de diploma’s en bestellen van judobanden, is het zaak dat het examenbriefje (samen met het geld), op tijd wordt ingeleverd.

Tijdens het echte examen is iedereen van harte welkom te komen kijken. Dus ook oma’s, opa’s, ooms, tantes, vriendjes en vriendinnetjes. Het is altijd een plezierig, maar ook spannend gebeuren om te zien hoe de judoka’s gevorderd zijn. Ook zal de trainer tijdens het examen uitleg geven over de judothema’s die tijdens de lessen centraal hebben gestaan en het judo in zijn algemeen. En als het examen goed verlopen is, krijgt de gelukkige een diploma, samen met de fel begeerde band of slip.

De graduaties gaan gepaard met technische regels (eisen), maar het plezier zal voorop blijven staan; de pedagogische kant van het geheel staat hoog in het vaandel !

Niet iedereen doet mee aan de (proef)examens. Bij beginnende judoka’s wordt per individu gekeken of hij/zij kan deelnemen aan het examen. Wanneer een judoka niet mee kan doen, zal door de trainer duidelijk verteld worden waarom. Maar meestal is het zo dat, ook al zit je kort op judo, je mee kunt doen aan het examen. Gevorderde judoka’s doen soms geen examen, omdat zij in principe in aanmerking komen voor een hogere (volle) band, maar op dat moment het niveau ervan nog niet beheersen.

bandenBanden – slippen – vaardigheid (1). Op grond van de vaardigheid van de judoka wordt een bepaalde graduatie (band of slip) toegekend (in het Japans Kyu genoemd).
Als je net met judo begint, begin je met de witte band. En hoe meer je vaardigheid toeneemt, des te donkerder wordt de kleur van de band. De oplopende kleuren zijn: wit (6e Kyu), geel (5e Kyu), oranje (4e Kyu), groen (3e Kyu), blauw (2e Kyu) en bruin (1e Kyu). Ook binnen een band zijn er verschillen, de zogenaamde slippen. Hoe hoger de band wordt, des te minder slippen er zijn. Daarom zie je vooral bij judoka’s met een witte, gele of oranje band, vaak verschillende kleuren slippen en bij de hogere banden maar één of twee slipkleuren. In de regel doen de jongere judoka’s vaker mee aan de examens en halen dan een slip erbij. De wat oudere judoka’s, slaan de slippen meestal over en doen examen van band tot band. Daarom komt het voor dat zij maar één keer per jaar examen doen. Soms, bijvoorbeeld om examen te doen voor de bruine band (1e Kyu), moet een judoka één of twee jaren wachten (oefenen) alvorens hij/zij het niveau heeft om met succes het examen te kunnen afleggen.
De behaalde banden worden in het judopaspoort bijgeschreven; dat gebeurt tijdens het examen zelf. Daarom moet men (indien men deze in het bezit heeft) het judopaspoort tijdens het examen bij zich hebben. Nadien wordt door de judoschool de band doorgegeven aan de Judobond Nederland, die de band registreert op naam van betrokken judoka.

De vaardigheid (2). De witte t/m de bruine band (en slippen), kun je binnen de judoschool behalen en worden door de leraar afgenomen. De worpen en grondtechnieken die de judoka’s moeten kennen voor de verschillende banden, zijn voorgeschreven door de Judobond Nederland. Het lesprogramma is daarop ook afgestemd en al oefende zullen de judoka’s in de loop der tijd het voorgeschreven niveau behalen.
Wie de zwarte band (1e Dan, 2e Dan, 3e Dan) wil halen, moet voldoen aan zware eisen, die eveneens door de Judobond Nederland bepaald zijn. Dit examen moet voor een speciale commissie worden afgelegd, bestaande uit vooraanstaande judoleraren uit Noord-Nederland. Trainer Peter Riegman is ook Dan-graden examinator.
In de regel wordt dit examen twee keer per jaar gehouden(december en juni), op een centrale plaats in Noord Nederland (meestal de dojo JV Asahi Assen).
Foto: Een kwestie van doorzetten…; oranje band op 13 juni 2003 - zwarte band op 19 juni 2010…Binnen de judoschool is het judo lesprogramma zo ontwikkeld, dat judoka’s ook voor Dan-graden opgeleid worden; inmiddels zijn er al diverse judoka’s die met goed gevolg een Dan-examen hebben afgelegd.
We zijn er trots op diverse leden te hebben die geslaagd zijn voor hun 1e, 2e of 3e Dan judo.
… judoka Marije Tempel, een kwestie van doorzetten…
… oranje band op 13 juni 2003 , 1e dan op 19 juni 2010 !

Hygiëne

Een goede hygiëne is belangrijk en hoort bij de judosport.
Daarom zijn er op dat punt een aantal zaken, waar iedereen zich aan moet houden.
voetenBlote voeten – voeten wassen. We judoën op blote voeten. Daarom moet iedereen aan het begin van de judoles hun voeten wassen. Neem dus een voetenhanddoek mee.
Voeten. Die moeten schoon en gewassen zijn.
Nagels. Die moeten schoon en kort geknipt zijn, in verband met het verwonden van de ander of jezelf. Vooral teennagels worden vaak vergeten en kunnen bij andere kinderen een behoorlijke snee veroorzaken.
Oorbellen. Ook oorbellen moeten uitgedaan worden. Zogenaamde “zweerknoppen’, kleine oorbellen dus, mogen inblijven, maar moeten wel met een stukje leukoplast afgeplakt worden. In verband met voorgedane ongelukken hanteren we de regelen strikt. Oorbellen gaan uit of worden afgeplakt; een andere optie is er niet.
Sieraden. Armbanden, horloges en kettingen moeten tijdens de judoles afgedaan zijn.
Kwaliteit pakken. De te dragen pakken moeten goed in orde zijn. De lengte moet voldoende zijn en er mogen geen scheuren in het pak zitten. En natuurlijk mogen de pakken niet vies zijn. Een gewassen pak aan het begin van de training is uit hygiënisch oogpunt vereist.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap moet conform de Algemene Voorwaarden gebeuren.
Samengevat:
Opzeggen judoschool Renshu. Dit moet gebeuren per mail (info@renshu.nl) of schriftelijk (Judoschool Renshu – Buitensingel 22 – 9883 SH Oldehove).
Opzeggen dient tenminste 4 weken voor het begin van een nieuwe betalingsperiode (maand).
Opzeggen Judobond Nederland. Ook moet u zelf het lidmaatschap van de Judobond Nederland opzeggen.
Dan kan via de site www.jbn.nl (klik hier) of per mail (ledenadministratie@jbn.nl).
Voor het opzeggen van de Judobond geldt een opzegtermijn van 6 weken. De einddatum van het betalingsjaar vindt u op de ledenpas van de JBN. Zes weken voor het verstrijken van de betalingstermijn dient er dus te worden opgezegd.

Spreekbeurt kist

spreekbeurtJudo – Spreekbeurtkist. Wil je op school een spreekbeurt houden over judo ?
Dat kan, we hebben een speciale “spreekbeurtkist”. Daarin veel informatie over het judo, boekjes, banden, medailles, enz. Kortom: de moeite waard om veel te vertellen over judo en je eigen judo bij Renshu Judo.
Je kunt de spreekbeurt kist via Peter Riegman aanvragen.

Vergoeding lesgeld

Stichting LeergeldHet Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is een fonds die diverse gemeenten hebben en bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Op deze manier willen gemeenten hun inwoners met een laag inkomen ondersteunen bij de kosten van het lidmaatschap van een sportvereniging.
Indien u gebruikt denkt te kunnen maken van de regeling, informeer dan eens bij uw gemeente of bij Peter Riegman.
Komt u niet voor het Jeugdfonds in aanmerking, dan is er nog een soortgelijke organisatie, dat is de Stichting Leergeld.
Kijk op de desbetreffende websites >  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen  of  De Stichting Leergeld.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben alle inspanningen gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevens bescherming te voldoen.
Dit is opgemaakt in een document en deze kunt u hier raadplegen.